Stavba menší fabriky na zhlaví

01.04.2011 02:14

Stavba fabriky a potažmo jejího okolí