Kolejiště z dob minulých

21.03.2011 15:14

..v hlavě mi vznikal projekt někdy kolem vánoc 2003...

Tehdy jsem se přestěhoval se svojí polovičkou do nového...a ejhle naskytla se možnost se vykrtkovat do nevyužitých prostor nad půlkou bytu...nakonec jsem měl k dispozici půdní prostor 4800x4900mm....

....což pro TTčkáře znamená spousty možností využití....

...soužití se drahou polovičkou přineslo jisté přehodnocení situace, ale nakonec mi zůstalo místo ve tvaru L kopírující onu místnost...

No a pak  se už jen plánovalo... kupovalo ...řezalo... montovalo... a první kolejiště rychle rostlo...a tak vznikla dvojkolejka, kde byla odbočka na jednokolejnou trať...součástí zhlaví odbočky bylo zhlaví stanice jednokolejné odbočné trati....

Tématem trati bylo českoněmecké příhraničí  navíc postižen jsem dvojkolejkitidou a elektrifidou a tak vzniklo to co vzniklo...

Na tomto kolejišti jsem se vyškolil z používaných technologií modelaření co je a co není správně...atd.

JO a epocha ta byla a i nadále je ta současná, tedy zatím...ale už přemýšlím...že bych se měl zastavit...myšleno epochiálně...

 

A zde celkový pohled na levé křídlo prvního pokusu o kolejiště

 

A zde pár dalších foteček, které jsem zařadil do kategorie doby minulé...aneb první pokusy se statickou trávou bez elektřiny a první stromky a plus trocha keříků...

 

 

No nějak mne to neuspokojovalo co se týče provedení nosných částí horního patra...pocházelo ještě s dob před nastěhováním a bylo jen upraveno aby sedlo na základní rám nového spodního patra kde je umístěno skryté nádraží....ano ano ti co ho viděli se podivovaly nad jeho krkolomostí, ale několikaměsíční ladění a testování uvedlo skryťák do stavu maprosté provozní spolehlivosti...teda co se týče průjezdnosti a nivelity kolejí...výhybky mají bohužel zatím staré přestavníky...:-( takže tady se zatím čeká na konečné maximálně spolehlivé řešení...