Minulost aneb první kolejiště velikosti TT

Kolejiště z dob minulých

21.03.2011 15:14
..v hlavě mi vznikal projekt někdy kolem vánoc 2003... Tehdy jsem se přestěhoval se svojí polovičkou do nového...a ejhle naskytla se možnost se vykrtkovat do nevyužitých prostor nad půlkou bytu...nakonec jsem měl k dispozici půdní prostor 4800x4900mm.... ....což pro TTčkáře znamená spousty...